+48 32 649 70 00
info@ocynkownia.pl
Formularz kontaktowy

Trwałość ocynku i korozyjność stali

Odporność stali na korozję jest ściśle powiązana z korozyjnością samego środowiska. W tym celu wprowadzono tak zwane kategorie korozyjności, które pozwalają oszacować żywotność powłoki i wybrać metodę ochrony. Dla okresu ochronnego stali ważne jest obciążenie korozyjne i grubość powłoki cynkowej. Wg normy PN-EN ISO 1461, w konstrukcji stalowej o minimalnym przekroju 6 mm, grubość powłoki to co najmniej 85 µm. W praktyce jednak grubości te są znacznie większe.

Już na etapie projektowania konstrukcji, dobierając odpowiednią stal o określonych grubościach ścianek, można otrzymać powłoki cynkowe o grubości nawet 200 µm. Do każdej kategorii korozyjności przyporządkowano roczny ubytek powłoki wyrażony w mikrometrach w okresie każdego roku. Znając roczne ubytki grubości powłoki cynkowej oraz mając na uwadze trwałość zabezpieczenia antykorozyjnego, w bardzo łatwy sposób można zatem obliczyć minimalną grubość powłoki.

Powłoki cynkowe można stosować w różnych kategoriach korozyjności. Szczegóły podaje norma PN-EN ISO 14713. Należy zwrócić uwagę, że w przypadku cynkowania istnieje różnica w sposobie definiowania korozyjności środowiska względem normy dla powłok malarskich.