+48 32 649 70 00
info@ocynkownia.pl
Formularz kontaktowy

Jak przygotować materiał do cynkowania?

Ocynk i podwieszanie materiału

01.

Otwory dopływowe i odpowietrzające należy wykonać możliwie prostopadle pod możliwość podwieszania materiału.

Ocynk i otwory w profilach zamkniętych

02.

Otwory technologiczne muszą być widoczne z zewnątrz. Brak otworów w profilach zamkniętych grozi wybuchem!

Ocynk i otwory w profilach otwartych

03.

W przypadku konstrukcji z profili otwartych również należy wykonać otwory technologiczne. Unikać "martwych" narożników i kątów.

Ocynk i złożone konstrukcje

04.

Unikać nieporęcznych elementów budowlanych.

Ocynk i blachy nakładane

05.

Unikać blach nakładkowych i spoin przerywanych.

Ocynk i powierzchnia elementów

06.

Powierzchnia komponentów musi zostać oczyszczona. Należy usunąć farbę, szlakę oraz resztki spawalnicze.

Jak prawidłowo przygotować elementy do cynkowania?

 • Elementy konstrukcyjne muszą posiadać odpowiednie otwory technologiczne do odpowietrzenia, swobodnego przepływu cynku oraz do podwieszenia (w tym celu można przyspawać dodatkowe uchwyty).
 • Otwory pod planowane śruby powinny być powiększone o 1-2 mm.
 • Elementy nie mogą zawierać przestrzeni zamkniętych, gdyż grozi to niebezpieczeństwem eksplozji.
 • Z powierzchni stali należy usunąć zanieczyszczenia (najkorzystniej za pomocą obróbki strumieniowo – ściernej) np. resztki powłoki malarskiej, lakierniczej, masę szpachlową, smołę, smołę żywiczną, pokost, żużel po spawaniu, szkliwo wytrąceń walcowniczych, masę formierską, pozostałości po znakowaniu farbą, substancje smarujące podczas ciągnienia, grube warstwy olejów i tłuszczów, środki przeciwodpryskowe stosowane przy spawaniu (silspawy) itp.
 • Element nie może posiadać odprysków po spawaniu, wiórów w otworach i zadziorów po cięciu.
 • Powierzchnia styku utworzona z dwóch nakładających się części musi być jak najmniejsza. Elementy montowane na zakładkę muszą być na całym obwodzie zaspawane szczelnymi spoinami, a jeśli nie ma takiej możliwości, to należy utrzymać odstęp między zachodzącymi na siebie powierzchniami. Zagwarantuje to swobodny dopływ i odpływ gazów i cieczy. Powierzchnie nakładające się mogą powodować uszkodzenie konstrukcji i pękanie spoin.
 • Krawędzie elementu powinny być sfazowane / wyoblone / ogradowane.
 • Należy zabezpieczyć prawidłowo gwinty np. silikonem.
 • Ze szczelin i wnęk wynikających z budowy przedmiotu lub niewłaściwego wykonania np. połączeń spawanych mogą po ocynkowaniu wydobywać się resztki topnika, pogarszając jakość i estetykę powłoki tworząc tzw. "rdzawe wycieki".
 • Temperatura kąpieli cynkowej uwalnia w elementach naprężenia wewnętrzne co może powodować odkształcenia (skrzywienia, zwichrowania a nawet pęknięcia). Szczególnie dotyczy to elementów spawanych np. dwuteowników oraz nieusztywnionych arkuszy blach i otwartych kształtowników giętych.
 • Rdza na powierzchni elementu stalowego nie musi być wcześniej usuwana.

Jak wykonać otwory technologiczne?

Zachęcamy do zapoznania się z tabelą prezentującą zalecany rozmiar oraz lokalizację otworów odpowietrzających i drenażowych dla profili zamkniętych.

 • Element powinien posiadać otwory lub uchwyty technologiczne umożliwiające odpowiednie powieszenie pod optymalnym kątem. Poprawnie wykonane o właściwej średnicy otwory wpływowe/wypływowe i odpowietrzające mają istotny wpływ na jakość powłoki cynkowej.
 • Należy wykonać je w rogach konstrukcji (jak najbliżej spoin i krawędzi) oraz w przeciwległych końcach profili. W prostych odcinkach powinien posiadać minimum 2 otwory nie mniejsze niż ø 10 mm usytuowane nie dalej jak 50 mm od każdego końca (najkorzystniej jest umiejscowić otwory lub ucha do podwieszania w ¼ odległości od każdego końca elementu), a krótkie odcinki jeden otwór.
 • Nieprawidłowe wykonanie otworów może doprowadzić do zapowietrzenia konstrukcji oraz uniemożliwić zatopienie jej w ciekłym cynku.
 • Konstrukcje z wnękami, elementami skrzyniowymi lub żebrami wzmacniającymi wymagają prawidłowo usytuowanych otworów odpowietrzających dla swobodnego ściekania cynku.
 • Przy konstrukcjach z profili zamkniętych należy zwracać szczególną uwagę na właściwe rozmieszczenie otworów. Średnice otworów technologicznych muszą być odpowiednio dostosowane.
 • Poprawne wykonanie ukrytych otworów jest zadaniem producenta konstrukcji, ponieważ na etapie dostarczenia konstrukcji do ocynkowni, nie ma możliwości 100% weryfikacji występowania i ich prawidłowego umiejscowienia.
 • Przed dostarczeniem materiału, ocynkownia musi zostać poinformowana o występowaniu otworów ukrytych w konstrukcji. Cynkowanie konstrukcji zamkniętych, nieposiadających otworów niesie ogromne prawdopodobieństwo eksplozji oraz nieodwracalnego uszkodzenia elementu.
 • Otwory powinny być "ogradowane", w przeciwnym razie pogarszają jakość powłoki i mogą utrudnić późniejszy montaż.
 • Zbyt małe otwory w czasie cynkowania mogą ulec zalaniu lub przewężeniu.