+48 32 649 70 00
info@ocynkownia.pl
Formularz kontaktowy

Estetyka powłoki cynkowej

Dlaczego elementy stalowe wyglądają odmiennie po cynkowaniu?

Obok długofalowej ochrony przed korozją, zazwyczaj bardzo ważne są również walory estetyczne. Istotne czynniki determinujące uzyskanie takich walorów, to:

  • skład chemiczny stali, z której będzie wykonana konstrukcja, ponieważ wpływa on na różne zabarwienie i strukturę warstwy cynku;
  • optymalne parametry procesu technologicznego takie, jak temperatura cynku, czy czas zanurzenia;
  • sposób postępowania z ocynkowanym produktem – w celu uniknięcia tworzenia się białej korozji, ocynkowane ogniowo elementy powinno się składować w sposób umożliwiający przepływ powietrza.

Upływ czasu i budowa materiału

Powłoka cynkowa może pod wpływem czasu zmieniać swój wygląd stając się bardziej matową. Jest to naturalny proces utleniania metalu. Element, który chcemy ocynkować powinien składać się z jednego gatunku stali o zbliżonych grubościach ścianek.

Zdarza się, że na etapie produkcji wyrobów metalowych, powstają na ich powierzchni wyżłobienia lub inne uszkodzenia. Nierówności mogą również powstać podczas procesu walcowania stali na gorąco. Takie wady powierzchni uwidaczniają się po ocynkowaniu tworząc na powierzchni powłoki szorstkość / chropowatość.

Wytyczne odnośnie powierzchni stali

Powierzchnie elementów nie powinny posiadać:

  • zawalcowań,
  • zgorzelin,
  • odprysków po spawaniu,
  • ostrych krawędzi,
  • zanieczyszczeń farbami, emulsjami, materiałami stosowanymi przy trasowaniu, znakowaniu, spawaniu, czy wierceniu.