+48 32 649 70 00
info@ocynkownia.pl
Formularz kontaktowy

Certyfikaty i normy

Seppeler Ocynkownia Śląsk posiada certyfikaty potwierdzające świadczenie usług cynkowania ogniowego zgodnie wymogami następujących norm:

  • Norma PN-EN ISO 1461,
  • Norma DIN EN ISO 14713,
  • Norma DIN EN ISO 9001:2015,
  • Atest PZH dopuszczający do kontaktu z wodą pitną,
  • Niemiecka aprobata zgodności (ÜZ-Zeichen) badania pod kątem wytycznych DASt-Richlinie 022,
  • Świadectwo Polskiego Towarzystwa Cynkowniczego.

Ekologia w naszych ocynkowniach

Dbanie o środowisko, to dbanie o nas samych i naszych Bliskich. To dbałość o codzienność i przyszłość. Dlatego przy planowaniu i wdrażaniu nowych technologii, zawsze kierujemy się zasadą wyboru tych rozwiązań, które są najbezpieczniejsze i najbardziej neutralne dla przyrody. Redukujemy do minimum powstawanie odpadów, emisji oraz spalin, mogących oddziaływać niekorzystnie na otoczenie.

Aby nasze działania były jak najskuteczniejsze, współpracujemy z pełną otwartością z urzędami i firmami dbającymi o środowisko. Cenimy również głos opinii publicznej.

Chronimy środowisko

W celu lepszej ochrony środowiska naturalnego, jak również zdrowia naszych pracowników i okolicznych mieszkańców, zainstalowaliśmy nowoczesne systemy filtracji powietrza wylotowego, ograniczające emisję do minimum. Ciepło wytwarzane w procesie produkcji jest odzyskiwane i wykorzystywane ponownie do ogrzewania urządzeń i pomieszczeń.

Odpady przekazywane są specjalistycznym firmom do dalszego przetwarzania i ponownego użytku lub poddawane recyklingowi.