Menu

Lokalizacje Przegląd

Cynkowanie ogniowe

O nas

Grupa Seppeler

Ochrona danych

Polityka prywatności

1. Ochrona danych osobowych w pigułce

Ogólne informacje
Poniższe informacje w prosty sposób przedstawiają, co dzieje się z danymi osobowymi gości naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane umożliwiające identyfikację osoby. Dokładne informacje dotyczące ochrony danych osobowych zostały przedstawione w polityce prywatności znajdującej się pod tym tekstem.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej
Kto odpowiada za gromadzenie danych osobowych na tej stronie internetowej?
Przetwarzaniem danych osobowych na tej stronie internetowej zajmuje się jej administrator. Jego dane kontaktowe znajdują się w stopce strony.

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane?
Po pierwsze dane gromadzone są w oparciu o uzyskiwane od Państwa informacje, np. dane, które wprowadzają Państwo do formularza kontaktowego.

Inne dane gromadzone są automatycznie podczas wizyt na naszej stronie internetowej za pomocą naszych systemów IT. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. informacje o przeglądarce internetowej, systemie operacyjnym, jak również godzina wejścia na stronę). Dane tego rodzaju gromadzone są automatycznie, zaraz po wejściu na naszą stronę internetową.

W jakim celu wykorzystujemy dane osobowe?
Część danych osobowych gromadzona jest w celu zapewnienia niezakłóconego funkcjonowania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane na potrzeby analizy zachowania użytkowników Internetu.

Jakie prawa przysługują Państwu odnośnie do danych?
W każdym czasie przysługuje Państwu prawo uzyskania nieodpłatnej informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu, dla jakiego Państwa dane osobowe zostały zapisane. Ponadto mają Państwo prawo żądać korekty, zablokowania lub usunięcia takich danych osobowych. Związane z powyższym oraz inne pytania dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo w każdym czasie kierować na adres wskazany w stopce. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia zażalenia do właściwego organu nadzorczego.

Narzędzia analizy i narzędzia od dostawców zewnętrznych
Zachowanie w Internecie osób odwiedzających naszą stronę internetową może zostać poddane analizie statystycznej. Odbywa się to dzięki plikom cookie i programom do analizy. Analiza zachowania w sieci przeprowadzana jest z reguły anonimowo, a dany model zachowania w Internecie nie może zostać przypisany do konkretnej osoby. Internauta może nie wyrazić zgody na przeprowadzenie takiej analizy lub zapobiec jej nie stosując konkretnych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w poniższej polityce prywatności.

Na przeprowadzenie analizy można się nie zgodzić. Możliwości odmowy udzielenia zgody na przeprowadzenie analizy opisano w polityce prywatności.

2. Ogólne informacje oraz informacje o obowiązkach

Ochrona danych osobowych
Administratorzy naszych stron bardzo poważnie podchodzą do kwestii związanych z ochroną danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy jako poufne przestrzegając przy tym przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych oraz postanowień niniejszej polityki prywatności.

Od użytkowników naszych stron internetowych gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane umożliwiające identyfikację osoby. W niniejszej polityce prywatności wyjaśniono, które dane są gromadzone oraz w jakim celu są wykorzystywane. Wskazano także, w jaki sposób oraz w jakim celu się to odbywa.

Zaznaczamy, iż przesyłanie danych w Internecie (np. w przypadku komunikacji drogą e-mailową) może wykazywać deficyty w zakresie bezpieczeństwa. Nie jest możliwe zapewnienie pełnej ochrony danych przed dostępem osób trzecich.

Podmiot odpowiedzialny
Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych na tej stronie internetowej jest:

Seppeler Holding & Verwaltungs GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 55
D-33397 Rietberg
Numer telefonu: +49 5244 983-0
Faks: +49 5244 983-225
e-mail: Datenschutz@seppeler.de

Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wraz z innymi osobami określa cel i środki przetwarzania danych osobowych (np. nazwisk, adresów e-mail itp.).

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych
Przeprowadzenie wielu procedur związanych z przetwarzaniem danych osobowych wymaga Państwa wyraźnej zgody. Udzieloną już zgodę można w każdym czasie odwołać. W tym celu wystarczy przesłać do nas nieformalne zawiadomienie drogą e-mailową. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem do chwili odwołania przedmiotowej zgody.

Prawo wniesienia zażalenia do właściwego organu nadzorczego
W przypadku naruszeń przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych osobie zainteresowanej przysługuje prawo wniesienia zażalenia do właściwego organu nadzorczego. Właściwym organem nadzorczym w sprawach związanych z ochroną danych osobowych jest pełnomocnik rządu ds. ochrony danych osobowych właściwy dla danego kraju związkowego, w którym nasze przedsiębiorstwo ma swoją siedzibę. Lista pełnomocników rządu ds. ochrony danych osobowych wraz z danymi kontaktowymi znajduje się pod następującym adresem internetowym: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Prawo przenoszalności danych
Przysługuje Państwu prawo udostępniania danych, które przetwarzamy w sposób automatyczny na podstawie udzielonej przez Państwa zgody lub w ramach wykonywania umowy, dla siebie lub osób trzecich (z wykorzystaniem powszechnie stosowanego, odczytywalnego komputerowo formatu). Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu podmiotowi odpowiedzialnemu, wówczas nastąpi to tylko wtedy, gdy będzie to technicznie możliwe.

Szyfrowanie SSL lub TLS
Z przyczyn związanych z bezpieczeństwem oraz w celu zapewnienia ochrony przekazywania treści poufnych takich jak zamówienia czy zapytania, które przesyłane są nam jako administratorom strony, ta strona internetowa wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, iż początek adresu internetowego w przeglądarce zmienia się z „http://” na „https://”, a w wierszu adresowym przeglądarki pojawia się symbol zamka.

Jeżeli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, wówczas dane, które przesyłają Państwo do nas, nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

Informacja, blokada, usunięcie
W ramach obowiązujących przepisów ustawowych w każdym czasie mają Państwo prawo żądać nieodpłatnej informacji o Państwa zapisywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy, jak również celu przetwarzania tych danych osobowych. Ponadto przysługuje Państwu prawo do korekty, zablokowania i usunięcia powyższych danych. Związane z powyższym oraz inne pytania dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo w każdym czasie kierować na adres wskazany w stopce.

Brak zgody na otrzymywanie e-maili reklamowych
Niniejszym nie wyrażamy zgody na wykorzystywanie danych kontaktowych, które muszą zostać przez nas udostępnione w celu spełnienia obowiązku umieszczenia na stronie internetowej stopki, na cele przesyłania reklam i materiałów informacyjnych, które nie zostały w sposób wyraźny zamówione. Administratorzy strony wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia działań prawnych w przypadku niezgodnego z ich wolą przesyłania materiałów reklamowych, np. w formie e-maili z kategorii spam.

3. Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych

Ustawowy pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych
W naszym przedsiębiorstwie ustanowiliśmy pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych.

Pan Michał Dulowski
DMC SYSTEM Michał Dulowski
Luszowice, Styczniowa 127
32-500 Chrzanów
NIP 6321108253
Telefon: 0048 515 626 263

4. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Pliki cookie
Strony internetowe wykorzystują częściowo tak zwane pliki cookie. Pliki cookie nie wyrządzają na komputerze użytkownika żadnych szkód oraz nie zawierają wirusów. Pliki cookie mają na celu opracowanie bardziej przyjaznej dla użytkownika, efektywniejszej i bezpieczniejszej oferty. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika przez przeglądarkę internetową.

Większość wykorzystywanych przez nas cookies to tak zwane „cookies sesyjne“. Po zakończeniu wizyty na stronie są one automatycznie usuwane. Pozostałe rodzaje plików cookie zapisywane są na urządzeniu końcowym użytkownika aż do momentu ich usunięcia. Pliki cookie umożliwiają nam ponowne rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnej wizycie na stronie.

Przeglądarkę internetową można ustawić tak, aby informowała o wykorzystywaniu plików cookie oraz zezwalała na zapisywanie plików cookie tylko w indywidualnych przypadkach, uniemożliwiała akceptację cookies w określonych przypadkach lub ogólnie. Istnieje także możliwość aktywowania automatycznego usuwania plików cookie w chwili zamknięcia przeglądarki internetowej. Deaktywacja plików cookie może ograniczyć funkcjonalności dostępne na stronach.

Cookies, które są niezbędne do przeprowadzenia komunikacji elektronicznej lub udostępnienia konkretnych, wymaganych przez Państwa funkcji (np. funkcja koszyka z produktami), zapisywane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych [niem. Datenschutz-Grundverordnung]. Administrator strony internetowej ma uprawniony interes w zapisywaniu plików cookie w celu zapewnienia niezakłóconego pod względem technicznym i optymalnego świadczenia usług. Jeżeli zapisywane będą inne pliki cookie (np. cookie do analizy zachowania użytkowników w Internecie), wówczas zostaną one osobno wskazane w niniejszej polityce prywatności.

Pliki logów serwera
Administratorzy stron automatycznie gromadzą i zapisują informacje w tak zwanych plikach logów serwera, które przeglądarka użytkownika automatycznie do nas przesyła. Są to:

  • typ i wersja przeglądarki
  • wykorzystywany system operacyjny
  • URL referera
  • nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • godzina wysłania zapytania do serwera
  • adres IP


Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych. Dane te są usuwane automatycznie po 30 dniach.

Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, które zezwala na przetwarzanie danych osobowych na cele realizacji umowy lub wstępnych działań umownych.

Formularz kontaktowy
W przypadku zapytań przesyłanych do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego Państwa dane podane w formularzu zapytania, w tym podane przez Państwa dane kontaktowe, zapisujemy wyłącznie w celu rozpatrzenia zapytania oraz na wypadek pytań uzupełniających. Powyższych danych nie przekazujemy osobom trzecim bez Państwa zgody.

Przetwarzanie danych podanych w formularzu kontaktowym następuje w związku z powyższym wyłącznie na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Udzieloną zgodę mogą Państwo w każdym czasie odwołać. W tym celu wystarczy przesłać do nas drogą e-mailową nieformalne zawiadomienie. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem do chwili odwołania przedmiotowej zgody.

Wprowadzone przez Państwa w formularzu kontaktowym dane osobowe pozostają u nas do momentu zażądania przez Państwa ich usunięcia, odwołania zgody na ich zapisywanie lub zakończenia się celu, dla których dane osobowe były zapisywane (np. po ukończonym rozpatrzeniu Państwa zapytania). Bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności okresy przechowywania, pozostają nienaruszone.

Reklamy
W naszym portalu dla kandydatów znajdą Państwo oferty stanowisk pracy, o które mogą się Państwo ubiegać wysyłając wiadomość e-mail. Podejmując decyzję o ubieganiu się o pracę, oprócz danych osobowych przekazują nam Państwo także informacje o swoim wykształceniu i dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej. Wszelkie dokumenty przesyłane są dobrowolnie.

Po przesłaniu dokumentów aplikacyjnych drogą e-mailową podlegają one automatycznej selekcji oraz są gromadzone w naszym systemie zarządzania kandydatami do pracy. Dodatkowo zapisywane są wszystkie przesłane dokumenty (listy motywacyjne, CV, świadectwa i inne potwierdzenia), jak również zawarte w nich informacje.

Jeżeli jednak dostarczą nam Państwo dokumenty aplikacyjne osobiście lub drogą pocztową, wówczas najpierw przetworzymy je na formę cyfrową, a następnie również zapiszemy je w systemie zarządzania kandydatami do pracy. Dokumenty w oryginale niezwłocznie odeślemy.

5. Narzędzia analizy i reklama

Google Analytics
Ta strona internetowa wykorzystuje funkcje analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics wykorzystuje tak zwane “pliki cookie”. Są to pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, które umożliwiają nam analizę sposobu korzystania ze strony. Generowane przez pliki cookie informacje dotyczące sposobu korzystania ze strony są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane.

Zapisywanie plików cookie przez Google Analytics następuje zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Administrator strony ma uprawniony interes w zakresie analizy zachowania użytkowników w sieci w celu optymalizacji swojej oferty reklamowej oraz działań reklamowych.

Anonimizacja adresu IP
Na tej stronie aktywowaliśmy funkcję anonimizacji adresu IP. Dzięki niej Google skróci Państwa adres IP w obrębie Państw Członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw należących do Układu o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed jego przesłaniem do USA. Tylko w wyjątkowych sytuacjach do serwerów Google w USA przesyłany jest pełny adres IP, który jest tam następnie skracany. Na zlecenie administratora tej strony internetowej Google będzie wykorzystywać te informacje w celu dokonania oceny sposobu korzystania z danej strony internetowej oraz sporządzenia raportu dotyczącego aktywności internetowej, jak również aby móc zaoferować administratorowi strony internetowej inne usługi związane z korzystaniem ze stron internetowych oraz z Internetu. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę internetową nie jest w ramach Google Analytics łączony z innymi danymi Google.

Wtyczka przeglądarki internetowej
Zapisywaniu plików cookie można zapobiec aktywując odpowiednie ustawienie Państwa przeglądarki internetowej; wskazujemy jednak, iż w takim przypadku być może nie będą Państwo mogli w pełnym zakresie korzystać z wszystkich funkcji oferowanych przez stronę internetową. Ponadto mogą Państwo zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych w ramach plików cookie oraz danych związanych z korzystaniem ze stron internetowych (w tym danych dotyczących adresu IP), jak również przetwarzaniu tych danych przez Google pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Brak zgody na gromadzenie danych
Ponadto można zapobiec gromadzeniu danych w ramach Google Analytics klikając w następujący link. Na dysku komputera umieszczony zostanie tzw. „opt-out cookie”, który będzie zapobiegał gromadzeniu danych przy wizycie na danej stronie w przyszłości: deaktywuj Google Analytics.

Więcej informacji dotyczących wykorzystywania danych użytkowników przez Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Powierzenie przetwarzania danych
Zawarliśmy z Google umowę powierzenia przetwarzania danych, a korzystając z usług Google Analytics wdrażamy restrykcyjne wytyczne niemieckich organów ds. ochrony danych osobowych.

Dane demograficzne w Google Analytics
Ta strona internetowa wykorzystuje funkcję „Dane demograficzne“ oferowaną przez Google Analytics. Umożliwia ona sporządzanie raportów zawierających informacje odnośnie do wieku, płci i zainteresowań użytkowników strony. Powyższe dane pochodzą ze związanej z zainteresowaniami reklamy Google, jak również z danych o odwiedzających strony uzyskiwanych od dostawców zewnętrznych. Tych danych nie można przypisać do konkretnych osób. Tę funkcję można w każdym czasie deaktywować za pomocą ustawień podglądu na swoim koncie Google lub ogólnie zabronić gromadzenia Państwa danych przez Google Analytics w sposób opisany w punkcie „Brak zgody na gromadzenie danych”.

Google AdWords i Google Conversion Tracking
Ta strona internetowa korzysta z Google AdWords. AdWords to internetowy program reklamowy stworzony przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone (“Google”).

W ramach Google AdWords korzystamy z tak zwanego śledzenia konwersji [ang. conversion tracking]. Kliknięcie na wyświetlaną przez Google reklamę powoduje zapisanie pliku cookie na cele śledzenia konwersji. Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową na komputerze użytkownika. Takie pliki cookie tracą swoją ważność po 30 dniach i nie służą osobowej identyfikacji użytkowników. Jeżeli użytkownik odwiedzi kilka stron w ramach jednej strony internetowej, a termin ważności pliku cookie jeszcze nie upłynął, wraz z Google możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął na ogłoszenie i został przekierowany na tą stronę.

Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Klienci AdWords nie mają możliwości śledzenia plików cookie za pomocą stron internetowych. Informacje uzyskane dzięki cookies w ramach konwersji służą sporządzaniu statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na usługę śledzenia konwersji. Klienci otrzymują informacje o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na ich ogłoszenie i zostali przekierowani na stronę posiadającą tag śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak informacji umożliwiających identyfikację osobową użytkownika. Jeżeli nie chcą Państwo korzystać z usługi konwersji, wówczas mogą Państwo nie wyrazić zgody na takie zastosowanie poprzez łatwą deaktywację plików cookie w ramach śledzenia konwersji, co można uczynić korzystając z ustawień użytkownika w przeglądarce internetowej. Po deaktywacji użytkownik nie będzie uwzględniany w statystykach śledzenia konwersji.

Pliki “cookie konwersji” zapisywane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Administrator strony ma uprawniony interes w zakresie analizy zachowania użytkowników w sieci w celu optymalizacji swojej oferty reklamowej oraz działań reklamowych.

Więcej informacji na temat Google AdWords i śledzenia konwersji Google można znaleźć w regulacjach Google dotyczących ochrony danych osobowych: https://www.google.de/policies/privacy/

Przeglądarkę internetową można ustawić tak, aby informowała o wykorzystywaniu plików cookie oraz zezwalała na zapisywanie plików cookie tylko w indywidualnych przypadkach, uniemożliwiała akceptację cookie w określonych przypadkach lub ogólnie. Istnieje także możliwość aktywowania automatycznego usuwania plików cookie w chwili zamknięcia przeglądarki internetowej. Deaktywacja plików cookie może ograniczyć funkcjonalności dostępne na stronach.

Google reCAPTCHA
Na naszych stronach internetowych korzystamy z “Google reCAPTCHA” (dalej “reCAPTCHA”). Dostawcą usługi jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).

reCAPTCHA umożliwia sprawdzenie, czy dane na naszych stronach internetowych (np. w formularzu kontaktowym) wprowadzone zostały przez człowieka czy zautomatyzowany program. W tym celu, na podstawie różnych czynników, reCAPTCHA analizuje zachowanie użytkowników odwiedzających strony. Powyższa analiza rozpoczyna się automatycznie, po wejściu przez użytkownika na stronę internetową. Do przeprowadzenia analizy reCAPTCHA wykorzystuje różne informacje (np. adres IP, czas trwania wizyty na stronie internetowej czy wykonane przez użytkownika ruchy myszą). Dane zgromadzone podczas analizy przekazywane są do Google.

Analizy reCAPTCHA są w pełni przeprowadzane w tle. Goście strony internetowej nie są informowani o przeprowadzaniu analizy.

Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Administrator strony ma uprawniony interes w zakresie ochrony przed bezprawnym, zautomatyzowanym wejściem w posiadanie zabezpieczonych danych komputerowych oraz przed SPAMem.

Dodatkowe informacje na temat Google reCAPTCHA oraz polityka prywatności Google znajdują się pod następującymi adresami internetowymi: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ i https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html

6. Wtyczki i narzędzia

YouTube
Nasze strony internetowe wykorzystują wtyczki strony YouTube, którą obsługuje Google. Dostawcą strony jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Jeżeli odwiedzają Państwo jedną z naszych stron wyposażoną we wtyczkę YouTube, tworzone jest połączenie z serwerami YouTube. Wtedy serwer YouTube otrzymuje informację, które z naszych stron Państwo odwiedzili.

Jeżeli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, umożliwiają Państwo YouTube przypisanie Państwa sposobu korzystania z Internetu bezpośrednio do Państwa osobistego profilu. Można temu zapobiec wylogowując się ze swojego konta na YouTube.

Korzystanie z YouTube służy odpowiedniej prezentacji naszych ofert internetowych. Stanowi to uprawniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywania danych użytkowników znajdują się w polityce prywatności YouTube pod następującym adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Google Web Fonts
W celu jednolitej prezentacji czcionek ta strona internetowa korzysta z tak zwanych Web Fonts udostępnianych przez Google. Przy wywołaniu danej strony przeglądarka internetowa ładuje wymagane Web Fonts w pamięci cache przeglądarki w celu poprawnego wyświetlania tekstów i czcionek.

W tym celu stosowana przez Państwa przeglądarka internetowa musi nawiązać połączenie z serwerami Google. W ten sposób Google otrzymuje informację, iż z danego adresu IP odwiedzono naszą stronę internetową. Google Web Fonts stosuje się w celu jednolitej i korzystnej prezentacji naszych ofert internetowych. Stanowi to uprawniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Jeżeli Państwa przeglądarka internetowa nie wspiera Web Fonts, wówczas użyta zostanie standardowa czcionka z Państwa komputera.

Szczegółowe informacje na temat Google Web Fonts znajdują się pod następującym adresem https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/

Google Maps
Za pośrednictwem API ta strona internetowa korzysta z serwisu kartograficznego Google Maps. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

W celu korzystania z funkcji Google Maps konieczne jest zapisanie Państwa adresu IP. Takie informacje są z reguły przesyłane do serwera Google w USA i tam zapisywane. Dostawca tej strony internetowej nie ma wpływu na przekazywanie tych danych.

Korzystanie z Google Maps służy odpowiedniej prezentacji naszych ofert internetowych oraz ma ułatwiać odnalezienie podawanych przez nas na stronie internetowej miejscowości. Stanowi to uprawniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Więcej informacji na temat wykorzystywania danych użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

MyFonts Counter

Nasza strona korzysta z MyFonts Counter, usługi analizy stron internetowych MyFonts Inc. 500 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, USA. Śledzenie odsłon odbywa się zgodnie z przepisami licencyjnymi, przy czym liczba odwiedzin na stronie internetowej jest liczona do celów statystycznych i przesyłana do MyFonts. MyFonts gromadzi jedynie dane anonimowe. Odbywa się to poprzez wykonanie kodu Javascript w przeglądarce użytkownika. Aby uniemożliwić wykonywanie kodu Javascript z MyFonts, użytkownik może zainstalować blokadę Javascript (np. www.noscript.net). Więcej informacji na temat serwisu MyFonts Counter i polityki ochrony danych stosowanej przez MyFonts Counter można znaleźć w Internecie pod adresem: www.myfonts.com/info/terms-and-conditions/;

Cloudflare

On our website we use a content delivery network (“CDN”) of the technology service provider Cloudflare Inc., 101 Townsend St. San Francisco, CA 94107, USA (“Cloudflare”). A Content Delivery Network is an online service used to deliver large media files (such as graphics, page content or scripts) through a network of regionally distributed servers connected via the internet. The use of Cloudflare’s content delivery network helps us to optimise the loading speeds of our website.

The processing takes place in accordance with Art. 6 (1) point f GDPR on the basis of our justified interest in a secure and efficient provision, as well as improvement of the stability and functionality of our website.

Cloudfare Inc., based in the USA, is certified for the US-European data protection agreement “Privacy Shield”, which guarantees compliance with the data protection level applicable in the EU.

For more information about Cloudfare’s data protection policy, please visit https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

Wyślij
zapytanie

+48 32 649 70 00